Herr Christopher O'Neills titel

Herr Christopher O'Neill är och förblir amerikansk medborgare, och han avser att fortsätta sin affärsverksamhet som tidigare efter det han har ingått äktenskap med H.K.H. Prinsessan Madeleine. Enligt Kungahusets policy bör en medlem av Kungl. Huset vara svensk medborgare, samt ej inneha en ansvarsställning i näringslivet.
Detta innebär att Herr Christopher O'Neill - enligt dessa principer - inte kan bära titeln H.K.H. Prins av Sverige eller Hertig av Gästrikland och Hälsingland.

Med hänvisning till dessa krav har Herr Christopher O'Neill respektfullt anhållit om att få förbli enskild medborgare och ej förlänas Kunglig värdighet.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk