Kronprinsessan deltar i UD:s Diplomatprogram

Efter sommaren kommer Kronprinsessan Victoria som ett led i sina fortlöpande studier att deltaga i Utrikesdepartementets diplomatprogram.
Diplomatprogrammet belyser olika aspekter av svensk utrikes- och säkerhetspolitik samt våra relationer till omvärlden. Utbildningen ger också såväl teoretiska som praktiska kunskaper om Utrikesförvaltningens alla verksamhetsområden.

Programmet omfattar bl.a. föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt studiebesök på olika myndigheter och institutioner.

Utbildningen startar i september och omfattar två terminer.