Aktuella händelser - Kungahuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 4.5.3.2 Kronprinsessan besökte Helsingborg Wed, 16 Jan 2019 22:47:18 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesoktehelsingborg.5.7ce04b63167c576df6cd83a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesoktehelsingborg.5.7ce04b63167c576df6cd83a.html Kungen gav företräde för talmannen Wed, 16 Jan 2019 22:45:00 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefortalmannen.5.70c48ec167c5b6b0c1e9dd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefortalmannen.5.70c48ec167c5b6b0c1e9dd.html Prins Daniel besökte Atlas Copco Wed, 16 Jan 2019 22:42:23 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielbesokteatlascopco.5.7ce04b63167c576df6cd8a8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielbesokteatlascopco.5.7ce04b63167c576df6cd8a8.html Drottningen besöker Sydafrika Tue, 15 Jan 2019 16:58:00 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenbesokersydafrika.5.7ce04b63167c576df6cdf5b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenbesokersydafrika.5.7ce04b63167c576df6cdf5b.html Kungen gav audiens för Prinsessa av Indonesien Tue, 15 Jan 2019 16:57:00 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavaudiensforprinsessaavindonesien.5.7ce04b63167c576df6ce0a3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavaudiensforprinsessaavindonesien.5.7ce04b63167c576df6ce0a3.html Kungen gav företräde för talmannen Tue, 15 Jan 2019 11:10:05 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefortalmannen.5.7ce04b63167c576df6cde76.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefortalmannen.5.7ce04b63167c576df6cde76.html Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar Mon, 14 Jan 2019 16:39:30 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenochkronprinsessanpafolkochforsvar.5.7ce04b63167c576df6cd806.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenochkronprinsessanpafolkochforsvar.5.7ce04b63167c576df6cd806.html Prins Daniel besökte Handelshögskolans Business Lab Fri, 11 Jan 2019 14:28:38 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielbesoktehandelshogskolansbusinesslab.5.7ce04b63167c576df6cb029.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielbesoktehandelshogskolansbusinesslab.5.7ce04b63167c576df6cb029.html Kungen gav företräde för talmannen Thu, 10 Jan 2019 16:11:42 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefortalmannen.5.7ce04b63167c576df6ca8a4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefortalmannen.5.7ce04b63167c576df6ca8a4.html Kronprinsessan besökte Livgardet Wed, 09 Jan 2019 17:20:33 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesoktelivgardet.5.7ce04b63167c576df6ca051.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesoktelivgardet.5.7ce04b63167c576df6ca051.html Kronprinsessan och Prinsessan Estelle besökte Skattkammaren Tue, 08 Jan 2019 17:23:14 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanochprinsessanestellebesokteskattkammaren.5.7ce04b63167c576df6c988d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanochprinsessanestellebesokteskattkammaren.5.7ce04b63167c576df6c988d.html Gott nytt år! Mon, 31 Dec 2018 15:00:52 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/gottnyttar.5.7ce04b63167c576df6c5cf2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/gottnyttar.5.7ce04b63167c576df6c5cf2.html H.M. Konungens jultal 2018 Tue, 25 Dec 2018 12:59:38 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/hmkonungensjultal2018.5.7ce04b63167c576df6cac2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/hmkonungensjultal2018.5.7ce04b63167c576df6cac2.html H.M. Drottningens 75-årsdag Sun, 23 Dec 2018 08:57:18 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/hmdrottningens75arsdag.5.7ce04b63167c576df6ca86.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/hmdrottningens75arsdag.5.7ce04b63167c576df6ca86.html Kungaparet och Kronprinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst Fri, 21 Dec 2018 09:29:08 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/kungaparetochkronprinsessparetvidsvenskaakademienshogtidssammankomst.5.7ce04b63167c576df6c9b2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/kungaparetochkronprinsessparetvidsvenskaakademienshogtidssammankomst.5.7ce04b63167c576df6c9b2.html Mottagning för Drottningen Wed, 19 Dec 2018 17:30:20 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/mottagningfordrottningen.5.7ce04b63167c576df6c295.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/mottagningfordrottningen.5.7ce04b63167c576df6c295.html En julhälsning från Kronprinsessfamiljen Wed, 19 Dec 2018 09:22:52 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/enjulhalsningfrankronprinsessfamiljen.5.3f414d171677dd95ed8696a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/enjulhalsningfrankronprinsessfamiljen.5.3f414d171677dd95ed8696a.html Drottningen firades på Oscarsteatern Tue, 18 Dec 2018 20:06:49 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/drottningenfiradespaoscarsteatern.5.487ab1fd1677dbe532c6cdc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/drottningenfiradespaoscarsteatern.5.487ab1fd1677dbe532c6cdc.html Prins Carl Philip och Prins Alexander tog emot julgranar Mon, 17 Dec 2018 16:02:54 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/prinscarlphilipochprinsalexandertogemotjulgranar.5.487ab1fd1677dbe532c63be.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/prinscarlphilipochprinsalexandertogemotjulgranar.5.487ab1fd1677dbe532c63be.html Kungen och Kronprinsessan vid seminariet Rösträttens århundrade Mon, 17 Dec 2018 14:43:01 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/kungenochkronprinsessanvidseminarietrostrattensarhundrade.5.487ab1fd1677dbe532c6210.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2018/2018/kungenochkronprinsessanvidseminarietrostrattensarhundrade.5.487ab1fd1677dbe532c6210.html