Aktuella händelser - Kungahuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 4.5.0.1 Kronprinsessan vid Ocean Summit Mon, 18 Jun 2018 17:06:09 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvidoceansummit.5.403439b31635e3ea21cee5d.html Kungen besökte Sida Fri, 15 Jun 2018 15:59:29 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenbesoktesida.5.403439b31635e3ea21c101c9.html Kungen delade ut Polar Music Prize 2018 Fri, 15 Jun 2018 14:40:53 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungendeladeutpolarmusicprize2018.5.403439b31635e3ea21c100f4.html Prins Nicolas 3 år Fri, 15 Jun 2018 08:47:28 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsnicolas3ar.5.403439b31635e3ea21cf9a5.html Högtidliga audienser på Kungliga slottet Thu, 14 Jun 2018 16:10:21 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/hogtidligaaudienserpakungligaslottet.5.403439b31635e3ea21cf8e4.html Kronprinsessan vid konferensen AquaVision Thu, 14 Jun 2018 15:28:14 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvidkonferensenaquavision.5.403439b31635e3ea21cdd92.html Kungaparet tog emot Internationella Gastro­nomiska Akademien Thu, 14 Jun 2018 12:26:42 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparettogemotinternationellagastronomiskaakademien.5.403439b31635e3ea21cf74e.html Kungen delade ut medaljer Wed, 13 Jun 2018 14:42:16 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungendeladeutmedaljer.5.403439b31635e3ea21cedf6.html Kungaparet gav företräde för representanter för Gustavus Adolphus College Wed, 13 Jun 2018 12:13:04 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetgavforetradeforrepresentanterforgustavusadolphuscollege.5.403439b31635e3ea21cee7d.html Kungaparet vid Drottningholms­teaterns vänners högtidssammankomst Wed, 13 Jun 2018 09:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetviddrottningholmsteaternsvannershogtidssammankomst.5.403439b31635e3ea21cef4b.html Kronprinsessans vandring i Skåne Tue, 12 Jun 2018 18:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessansvandringiskane.5.624f50f31635d931247bc9f.html Prins Daniel vid EAT Stockholm Food Forum Tue, 12 Jun 2018 17:30:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielvideatstockholmfoodforum.5.403439b31635e3ea21ceda3.html Prinsessan Sofia vid Sophia­hemmets examenshögtid Tue, 12 Jun 2018 11:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessansofiavidsophiahemmetsexamenshogtid.5.403439b31635e3ea21ce68a.html Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen Mon, 11 Jun 2018 16:03:48 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenochprinscarlphilipvidstenhammardagen.5.403439b31635e3ea21cdd60.html Kronprinsessan vid EAT Stockholm Food Forum Mon, 11 Jun 2018 15:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvideatstockholmfoodforum.5.403439b31635e3ea21cdc37.html Prinsessan Adriennes dop Mon, 11 Jun 2018 14:30:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessanadriennesdop.5.403439b31635e3ea21cc578.html Prinsessan Madeleine fyller 36 år Sun, 10 Jun 2018 09:00:16 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessanmadeleinefyller36ar.5.213a8bf1639ea375b369aa.html Prins Daniel invigde skulptur­utställningen ”Jaume Plensa på Djurgården” Sat, 09 Jun 2018 14:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielinvigdeskulpturutstallningenjaumeplensapadjurgarden.5.403439b31635e3ea21cdb90.html Kungen höll avskedsaudienser Thu, 07 Jun 2018 11:00:42 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenhollavskedsaudienser.5.403439b31635e3ea21cbcd4.html Nationaldagen 2018 Wed, 06 Jun 2018 22:56:11 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/nationaldagen2018.5.403439b31635e3ea21cb64a.html