Aktuella händelser - Kungahuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 4.5.2.1 Kronprinsessan besökte Aktivitet Förebygger Fri, 16 Nov 2018 18:28:44 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesokteaktivitetforebygger.5.26b86ef916657c8f0a912790.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesokteaktivitetforebygger.5.26b86ef916657c8f0a912790.html Kronprinsessparet besökte Höganäs Fri, 16 Nov 2018 15:22:15 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetbesoktehoganas.5.26b86ef916657c8f0a91265c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetbesoktehoganas.5.26b86ef916657c8f0a91265c.html Statsbesök från Italien – dag 3 Thu, 15 Nov 2018 19:59:24 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranitaliendag3.5.26b86ef916657c8f0a912751.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranitaliendag3.5.26b86ef916657c8f0a912751.html Kungen gav företräde för riksdagens talman Thu, 15 Nov 2018 17:53:11 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradeforriksdagenstalman.5.26b86ef916657c8f0a912715.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradeforriksdagenstalman.5.26b86ef916657c8f0a912715.html Prins Daniel vid högnivå­konferensen Implementing the Prohibition of Corporal Punishment Thu, 15 Nov 2018 15:05:44 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielvidhognivakonferensenimplementingtheprohibitionofcorporalpunishment.5.26b86ef916657c8f0a9125fb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielvidhognivakonferensenimplementingtheprohibitionofcorporalpunishment.5.26b86ef916657c8f0a9125fb.html Statsbesök från Italien – dag 2 Wed, 14 Nov 2018 21:20:23 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranitaliendag2.5.26b86ef916657c8f0a911d2c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranitaliendag2.5.26b86ef916657c8f0a911d2c.html Statsbesök från Italien – dag 1 Tue, 13 Nov 2018 22:39:08 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranitaliendag1.5.26b86ef916657c8f0a910ea8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranitaliendag1.5.26b86ef916657c8f0a910ea8.html Kronprinsessparet besökte GAPF som jobbar mot hedersvåld Sat, 10 Nov 2018 15:00:12 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetbesoktegapfsomjobbarmothedersvald.5.79e4de016658212738f119.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetbesoktegapfsomjobbarmothedersvald.5.79e4de016658212738f119.html Kronprinsessparet besökte Fritidsbanken Thu, 08 Nov 2018 17:02:53 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetbesoktefritidsbanken.5.26b86ef916657c8f0a9f053.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetbesoktefritidsbanken.5.26b86ef916657c8f0a9f053.html Drottningen besökte São Paulo Thu, 08 Nov 2018 14:00:00 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenbesoktesaopaulo.5.26b86ef916657c8f0a9e87b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenbesoktesaopaulo.5.26b86ef916657c8f0a9e87b.html Prinsessan Sofia närvarade vid samtal om jämställdhet Wed, 07 Nov 2018 17:15:13 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessansofianarvaradevidsamtalomjamstalldhet.5.26b86ef916657c8f0a9e633.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessansofianarvaradevidsamtalomjamstalldhet.5.26b86ef916657c8f0a9e633.html Prins Daniel i samtal med studenter om entreprenör­skap Tue, 06 Nov 2018 17:03:15 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielisamtalmedstudenteromentreprenorskap.5.26b86ef916657c8f0a9dcde.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielisamtalmedstudenteromentreprenorskap.5.26b86ef916657c8f0a9dcde.html Prins Carl Philip vid seminariet Gör plats! Tue, 06 Nov 2018 14:21:37 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipvidseminarietgorplats.5.26b86ef916657c8f0a9af3b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipvidseminarietgorplats.5.26b86ef916657c8f0a9af3b.html Prins Daniel besökte klimatsmart lager Tue, 06 Nov 2018 11:14:03 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielbesokteklimatsmartlager.5.26b86ef916657c8f0a9dc74.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielbesokteklimatsmartlager.5.26b86ef916657c8f0a9dc74.html Kungen delade ut Prins Eugen‑medaljen Mon, 05 Nov 2018 16:12:31 +0100 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungendeladeutprinseugenmedaljen.5.26b86ef916657c8f0a9d4a1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungendeladeutprinseugenmedaljen.5.26b86ef916657c8f0a9d4a1.html Prins Carl Philip delade ut forskningsanslag ur Lilla barnets fond Fri, 26 Oct 2018 11:45:50 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipdeladeutforskningsanslagurlillabarnetsfond.5.26b86ef916657c8f0a9888b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipdeladeutforskningsanslagurlillabarnetsfond.5.26b86ef916657c8f0a9888b.html Kronprinsessparet på Pep Forum Thu, 25 Oct 2018 14:18:12 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetpapepforum.5.26b86ef916657c8f0a97f35.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetpapepforum.5.26b86ef916657c8f0a97f35.html Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer Wed, 24 Oct 2018 17:09:44 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavhogtidligaaudienserfornyaambassadorer.5.26b86ef916657c8f0a978a2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavhogtidligaaudienserfornyaambassadorer.5.26b86ef916657c8f0a978a2.html Kungafamiljen på församlingsafton Wed, 24 Oct 2018 16:08:36 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungafamiljenpaforsamlingsafton.5.26b86ef916657c8f0a9707b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungafamiljenpaforsamlingsafton.5.26b86ef916657c8f0a9707b.html Kronprinsessan vid mässan SKYDD 2018 Tue, 23 Oct 2018 17:24:13 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvidmassanskydd2018.5.26b86ef916657c8f0a96e34.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvidmassanskydd2018.5.26b86ef916657c8f0a96e34.html