Aktuella händelser - Kungahuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 9.0.1 Kronprinssan i videomöte med Act Svenska kyrkan Wed, 16 Jun 2021 16:35:18 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinssanivideomotemedactsvenskakyrkan.5.1af28464179eb66991357d8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinssanivideomotemedactsvenskakyrkan.5.1af28464179eb66991357d8.html Kungen gav audiens för Litauens president Wed, 16 Jun 2021 16:06:32 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungengavaudiensforlitauenspresident.5.1af28464179eb66991357b6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungengavaudiensforlitauenspresident.5.1af28464179eb66991357b6.html Utrikesnämnd på Kungliga slottet Wed, 16 Jun 2021 13:54:39 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/utrikesnamndpakungligaslottet.5.1af28464179eb66991357ab.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/utrikesnamndpakungligaslottet.5.1af28464179eb66991357ab.html Drottningen talade vid Stockholm Criminology Symposium Wed, 16 Jun 2021 09:01:21 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/drottningentaladevidstockholmcriminologysymposium.5.1af28464179eb6699135757.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/drottningentaladevidstockholmcriminologysymposium.5.1af28464179eb6699135757.html Informationskonselj på Kungliga slottet Mon, 14 Jun 2021 16:44:08 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/informationskonseljpakungligaslottet.5.1af28464179eb6699134d41.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/informationskonseljpakungligaslottet.5.1af28464179eb6699134d41.html Kungen gav audiens för Schweiz förbundspresident Mon, 14 Jun 2021 13:46:52 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungengavaudiensforschweizforbundspresident.5.1af28464179eb6699134b27.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungengavaudiensforschweizforbundspresident.5.1af28464179eb6699134b27.html Prinsessan Sofia talade vid Sophiahemmet högskolas digitala examenshögtid Fri, 11 Jun 2021 15:39:26 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/prinsessansofiataladevidsophiahemmethogskolasdigitalaexamenshogtid.5.1af28464179eb6699131a99.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/prinsessansofiataladevidsophiahemmethogskolasdigitalaexamenshogtid.5.1af28464179eb6699131a99.html Prins Daniel delade ut Hjärt‑Lungfondens stora forsknings­anslag Thu, 10 Jun 2021 10:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/prinsdanieldeladeuthjartlungfondensstoraforskningsanslag.5.24854966179eb583591fb5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/prinsdanieldeladeuthjartlungfondensstoraforskningsanslag.5.24854966179eb583591fb5.html H.K.H. Prinsessan Madeleine 39 år Thu, 10 Jun 2021 09:41:04 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/hkhprinsessanmadeleine39ar.5.1af28464179eb669913174d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/hkhprinsessanmadeleine39ar.5.1af28464179eb669913174d.html Kronprinsessan vid konferensen Alla påverkar! Wed, 09 Jun 2021 10:29:09 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessanvidkonferensenallapaverkar.5.46666ae4179ea629cea37a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessanvidkonferensenallapaverkar.5.46666ae4179ea629cea37a.html Kronprinsessan uppmärksammar Världshavsdagen Tue, 08 Jun 2021 17:14:08 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessanuppmarksammarvarldshavsdagen.5.46666ae4179ea629cea9a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessanuppmarksammarvarldshavsdagen.5.46666ae4179ea629cea9a.html Kronprinsessparet i möte med Shilan Caman Tue, 08 Jun 2021 15:59:22 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessparetimotemedshilancaman.5.46666ae4179ea629cea229.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessparetimotemedshilancaman.5.46666ae4179ea629cea229.html Prinsessan Estelles kulturstiftelse presenterar ny skulptur på Djurgården Tue, 08 Jun 2021 13:05:13 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/prinsessanestelleskulturstiftelsepresenterarnyskulpturpadjurgarden.5.46666ae4179ea629cea1a6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/prinsessanestelleskulturstiftelsepresenterarnyskulpturpadjurgarden.5.46666ae4179ea629cea1a6.html Drottningen besökte Lilla akademien Tue, 08 Jun 2021 11:09:42 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/drottningenbesoktelillaakademien.5.1847ddfb1791265cbf421d94.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/drottningenbesoktelillaakademien.5.1847ddfb1791265cbf421d94.html Nationaldagen 2021 Sun, 06 Jun 2021 19:30:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/nationaldagen2021.5.1847ddfb1791265cbf420612.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/nationaldagen2021.5.1847ddfb1791265cbf420612.html Kungen invigde utställning om kronprinsessan Margareta Sun, 06 Jun 2021 10:00:39 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungeninvigdeutstallningomkronprinsessanmargareta.5.1847ddfb1791265cbf41f445.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungeninvigdeutstallningomkronprinsessanmargareta.5.1847ddfb1791265cbf41f445.html Kronprinsessan firade 400-årsjubilerande Göteborg Fri, 04 Jun 2021 16:38:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessanfirade400arsjubilerandegoteborg.5.1847ddfb1791265cbf41f3b0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessanfirade400arsjubilerandegoteborg.5.1847ddfb1791265cbf41f3b0.html Kungaparet och Kronprinsess­paret i digitalt möte med Folkhälso­myndigheten Thu, 03 Jun 2021 21:31:09 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungaparetochkronprinsessparetidigitaltmotemedfolkhalsomyndigheten.5.1847ddfb1791265cbf41e8b1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungaparetochkronprinsessparetidigitaltmotemedfolkhalsomyndigheten.5.1847ddfb1791265cbf41e8b1.html Kungen deltog i seminarium om ungt värdebaserat ledarskap Wed, 02 Jun 2021 19:34:34 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungendeltogiseminariumomungtvardebaseratledarskap.5.1847ddfb1791265cbf41def3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kungendeltogiseminariumomungtvardebaseratledarskap.5.1847ddfb1791265cbf41def3.html Ett tack från H.M. Konungen Wed, 02 Jun 2021 11:41:49 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/etttackfranhmkonungen.5.1847ddfb1791265cbf41cdd3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/etttackfranhmkonungen.5.1847ddfb1791265cbf41cdd3.html