Aktuella händelser - Kungahuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 5.0.1 Kronprinsessparet vid OS-omröstning i Lausanne Mon, 24 Jun 2019 20:06:11 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetvidosomrostningilausanne.5.14d73b3a16a59e055f21c8a4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetvidosomrostningilausanne.5.14d73b3a16a59e055f21c8a4.html Kungen vid seminariet Ungt ledarskap i Kalmar Wed, 19 Jun 2019 16:54:52 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenvidseminarietungtledarskapikalmar.5.75e24df916a59c781651a449.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenvidseminarietungtledarskapikalmar.5.75e24df916a59c781651a449.html Prins Oscar besökte naturlek i Skåne Wed, 19 Jun 2019 10:30:09 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsoscarbesoktenaturlekiskane.5.75e24df916a59c781651a1ee.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsoscarbesoktenaturlekiskane.5.75e24df916a59c781651a1ee.html Drottningen vid diplomering av biståndshandläggare Wed, 19 Jun 2019 09:26:33 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenviddiplomeringavbistandshandlaggare.5.75e24df916a59c781651a3b4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenviddiplomeringavbistandshandlaggare.5.75e24df916a59c781651a3b4.html Prinsessan Madeleine besökte Maskrosbarn Tue, 18 Jun 2019 21:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessanmadeleinebesoktemaskrosbarn.5.75e24df916a59c781651a373.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessanmadeleinebesoktemaskrosbarn.5.75e24df916a59c781651a373.html Kungaparet vid nyöppningen av Livrustkammaren Mon, 17 Jun 2019 18:45:49 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetvidnyoppningenavlivrustkammaren.5.75e24df916a59c7816519c74.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetvidnyoppningenavlivrustkammaren.5.75e24df916a59c7816519c74.html Prinsessan Madeleine besökte Min Stora Dag Mon, 17 Jun 2019 18:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessanmadeleinebesokteminstoradag.5.75e24df916a59c7816519d6d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessanmadeleinebesokteminstoradag.5.75e24df916a59c7816519d6d.html Kungen höll avskedsaudiens Mon, 17 Jun 2019 16:05:02 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenhollavskedsaudiens.5.75e24df916a59c7816519c0f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenhollavskedsaudiens.5.75e24df916a59c7816519c0f.html Statsbesök från Republiken Korea – dag 2 Sat, 15 Jun 2019 14:32:21 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranrepublikenkoreadag2.5.75e24df916a59c7816518bc4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranrepublikenkoreadag2.5.75e24df916a59c7816518bc4.html Prins Nicolas 4 år Sat, 15 Jun 2019 09:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsnicolas4ar.5.75e24df916a59c78165184cd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsnicolas4ar.5.75e24df916a59c78165184cd.html Statsbesök från Republiken Korea – dag 1 Fri, 14 Jun 2019 13:56:55 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranrepublikenkoreadag1.5.75e24df916a59c78165178b6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/statsbesokfranrepublikenkoreadag1.5.75e24df916a59c78165178b6.html Prinsessan Sofia vid Sophia­hemmets examenshögtid Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessansofiavidsophiahemmetsexamenshogtid.5.75e24df916a59c7816517a09.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsessansofiavidsophiahemmetsexamenshogtid.5.75e24df916a59c7816517a09.html Kronprinsessan vid EAT Stockholm Food Forum Thu, 13 Jun 2019 22:30:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvideatstockholmfoodforum.5.75e24df916a59c78165179c7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvideatstockholmfoodforum.5.75e24df916a59c78165179c7.html Drottningen vid brosch­utdelning på Silviahemmet Thu, 13 Jun 2019 13:08:09 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenvidbroschutdelningpasilviahemmet.5.75e24df916a59c78165178ed.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenvidbroschutdelningpasilviahemmet.5.75e24df916a59c78165178ed.html Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammar­dagen Thu, 13 Jun 2019 10:30:24 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenochprinscarlphilipvidstenhammardagen.5.14d73b3a16a59e055f216c12.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenochprinscarlphilipvidstenhammardagen.5.14d73b3a16a59e055f216c12.html Kronprinsessan vandrade i Dalarna Wed, 12 Jun 2019 18:48:21 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvandradeidalarna.5.75e24df916a59c78165167f2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanvandradeidalarna.5.75e24df916a59c78165167f2.html Kungen delade ut Polarpriset 2019 Wed, 12 Jun 2019 09:19:18 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungendeladeutpolarpriset2019.5.75e24df916a59c78165168a7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungendeladeutpolarpriset2019.5.75e24df916a59c78165168a7.html Drottningen gav företräde för Sachsens socialminister Wed, 12 Jun 2019 09:00:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningengavforetradeforsachsenssocialminister.5.75e24df916a59c7816516982.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningengavforetradeforsachsenssocialminister.5.75e24df916a59c7816516982.html Kungen gav företräde för Armeniens talman Tue, 11 Jun 2019 16:07:43 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradeforarmenienstalman.5.75e24df916a59c781651689b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradeforarmenienstalman.5.75e24df916a59c781651689b.html Kungaparet vid Konstnärer­nas vänners årshögtid Tue, 11 Jun 2019 10:04:47 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetvidkonstnarernasvannersarshogtid.5.75e24df916a59c7816516798.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetvidkonstnarernasvannersarshogtid.5.75e24df916a59c7816516798.html