Aktuella händelser - Kungahuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 4.5.4.2 Prins Alexander fyller 3 år Fri, 19 Apr 2019 09:05:54 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsalexanderfyller3ar.5.1a8a95e4169d8487b20832f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsalexanderfyller3ar.5.1a8a95e4169d8487b20832f.html Kungaparet och Kronprinsessan vid agapemåltid Wed, 17 Apr 2019 11:40:12 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetochkronprinsessanvidagapemaltid.5.4424fd3b169d894aad36fdf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungaparetochkronprinsessanvidagapemaltid.5.4424fd3b169d894aad36fdf.html Prins Carl Philip besökte Livgardet Tue, 16 Apr 2019 14:37:09 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipbesoktelivgardet.5.78ef352d169d87c34d5a9fe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipbesoktelivgardet.5.78ef352d169d87c34d5a9fe.html Kronprinsessans vandring i Halland Fri, 12 Apr 2019 19:05:33 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessansvandringihalland.5.78ef352d169d87c34d5752b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessansvandringihalland.5.78ef352d169d87c34d5752b.html Kungen gav företräde för nye överkommendanten Jan Thörnqvist Fri, 12 Apr 2019 15:11:16 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefornyeoverkommendantenjanthornqvist.5.78ef352d169d87c34d57f02.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradefornyeoverkommendantenjanthornqvist.5.78ef352d169d87c34d57f02.html Kungen besökte Sveriges största takplacerade solcellsanläggning Thu, 11 Apr 2019 18:49:11 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenbesoktesverigesstorstatakplaceradesolcellsanlaggning.5.78ef352d169d87c34d5730a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenbesoktesverigesstorstatakplaceradesolcellsanlaggning.5.78ef352d169d87c34d5730a.html Prinsparet vid Sverige-Amerika Stiftelsens 100-årsjubileum Thu, 11 Apr 2019 18:45:00 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsparetvidsverigeamerikastiftelsens100arsjubileum.5.78ef352d169d87c34d56ff5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsparetvidsverigeamerikastiftelsens100arsjubileum.5.78ef352d169d87c34d56ff5.html Drottningen köpte årets första majblomma Thu, 11 Apr 2019 18:37:22 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenkoptearetsforstamajblomma.5.1a8a95e4169d8487b204814.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenkoptearetsforstamajblomma.5.1a8a95e4169d8487b204814.html Kronprinsessan invigde Baltic Sea Science Center Thu, 11 Apr 2019 18:10:27 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessaninvigdebalticseasciencecenter.5.1a8a95e4169d8487b2045e9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessaninvigdebalticseasciencecenter.5.1a8a95e4169d8487b2045e9.html Drottningen delade ut diplom Thu, 11 Apr 2019 17:55:39 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningendeladeutdiplom.5.78ef352d169d87c34d57081.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningendeladeutdiplom.5.78ef352d169d87c34d57081.html Kungen vid Forum för bioekonomi Wed, 10 Apr 2019 16:09:33 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenvidforumforbioekonomi.5.1a8a95e4169d8487b20464d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenvidforumforbioekonomi.5.1a8a95e4169d8487b20464d.html Kronprinsessan gav företräde för WHO:s generaldirektör Wed, 10 Apr 2019 15:43:43 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessangavforetradeforwhosgeneraldirektor.5.1a8a95e4169d8487b2045d8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessangavforetradeforwhosgeneraldirektor.5.1a8a95e4169d8487b2045d8.html Kungen höll avskedsaudiens Wed, 10 Apr 2019 15:38:35 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenhollavskedsaudiens.5.1a8a95e4169d8487b20482c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenhollavskedsaudiens.5.1a8a95e4169d8487b20482c.html Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörsdag Wed, 10 Apr 2019 09:24:23 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielvidprinsdanielsentreprenorsdag.5.1a8a95e4169d8487b203e00.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsdanielvidprinsdanielsentreprenorsdag.5.1a8a95e4169d8487b203e00.html Kungen gav företräde för Kungl. Vetenskapsakademien Mon, 08 Apr 2019 17:48:30 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradeforkunglvetenskapsakademien.5.1a8a95e4169d8487b201ff7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungengavforetradeforkunglvetenskapsakademien.5.1a8a95e4169d8487b201ff7.html Prins Carl Philip delade ut guldmedaljer till mjölkbönder Mon, 08 Apr 2019 16:57:12 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipdeladeutguldmedaljertillmjolkbonder.5.1a8a95e4169d8487b202056.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinscarlphilipdeladeutguldmedaljertillmjolkbonder.5.1a8a95e4169d8487b202056.html Informationskonselj på Kungliga slottet Mon, 08 Apr 2019 14:17:56 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/informationskonseljpakungligaslottet.5.1a8a95e4169d8487b201fe7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/informationskonseljpakungligaslottet.5.1a8a95e4169d8487b201fe7.html Kungen på scoutmöten i Sydkorea Mon, 08 Apr 2019 12:16:27 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenpascoutmotenisydkorea.5.1a8a95e4169d8487b201fd9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenpascoutmotenisydkorea.5.1a8a95e4169d8487b201fd9.html Kronprinsessparet vid lansering av Pep-rapporten Thu, 04 Apr 2019 15:18:42 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetvidlanseringavpeprapporten.5.1a8a95e4169d8487b201867.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparetvidlanseringavpeprapporten.5.1a8a95e4169d8487b201867.html Drottningen delade ut Queen Silvia Nursing Award i Tyskland Thu, 04 Apr 2019 09:58:37 +0200 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningendeladeutqueensilvianursingawardityskland.5.4424fd3b169d894aad31bdc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningendeladeutqueensilvianursingawardityskland.5.4424fd3b169d894aad31bdc.html