Huvud

World Child & Youth Forum

World Child & Youth Forum (WCYF) startades på initiativ av Kungafamiljen. Forumet har som ambition att inspirera fler vuxna i hela världen att förbättra villkoren för hur barn och unga växer upp. I fokus står FN:s konvention om barnets rättigheter — barnkonventionen.
 
World Child & Youth Forum bjöd 2010 in företrädare för barn- och ungdomsorganisationer, riksdag och regering, offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället till det inledande forumet på Kungliga Slottet i Stockholm. Detta inledande Forum hölls den 19 november 2010 med förhoppningen att fler skulle inspireras till att utveckla den egna verksamheten i dialog med barn och unga.