Gratulationslistor

Gratulationslistor för Diplomatiska kåren och allmänheten finns utlagda på Kungliga Slottet söndagen den 30 april enligt följande:

För allmänheten:


Södra Kommendantflygeln, Yttre borggården kl. 10-17

För Diplomatiska kåren:


Riksmarskalkens kontor kl. 14-15.

Ingång: Riksmarskalksämbetets entré, Yttre borggården, sydvästra flygeln.