Program för firandet den 28 april

Nedan följer de officiella händelserna den 28 april i samband med firandet av H.M. Konungens 60-årsdag
Tidpunkt Evenemang
09.30 Gåvomottagning på Kungliga Slottet för organisationer m.fl.
14.30 Från utanförskap till innanförskap ett seminarium i samarbete med Fryshuset, Bernadottebiblioteket