Gratulationslistor

Möjlighet att skriva på gratulationslistor ges den 14 juli.

Gratulationslistor för Diplomatiska kåren och allmänheten finns utlagda i Västra valvet, Kungliga slottet i Stockholm lördagen den 14 juli kl. 11.30–15.00.