Hovstallets personal förbereder hästekipaget
Visa nästa bild Navigering för bildspelet
På Hovstallet förbereds hästekipagen som skall föra den utländska ambassadören till Kungl. Slottet.