2010-12-07

Förtydligande med anledning av inslaget om Statsbesök i Sveriges Radio P1

Näringslivsdelegationen som medföljer Statsbesöken sätts samman och inbjuds av Exportrådet.
Hovet är inte inblandad i denna process.