2009-12-01

Prins Carl-medaljen

Prins Carl-medaljen förlänades den 1 december konteramiral Sten Swedlund för framstående internationella humanitära insatser.
Prins Carl-medaljen instiftades av Konung Gustaf V vid Prins Carls avgång som ordförande i Svenska Röda Korset den 1 december 1945. Medaljen utdelas för nationell eller internationell humanitär verksamhet.