2009-07-31

Osanna artiklar i tysk press ledde till rekordhögt skadestånd

Torsdagen den 30 juli 2009, dömde tysk domstol (motsvarande svensk hovrätt) förlaget Sonnenverlag att betala 400 000 euro i skadestånd till Prinsessan Madeleine.

Det är det högsta skadestånd som hittills utdömts för aktuell typ av lagöverträdelse i Tyskland.

Anledningen är att tysk press har publicerat ett stort antal osanna och nedsättande artiklar om kända personer, däribland Prinsessan Madeleine. På löpsedlar och förstasidor förekom retuscherade bilder eller fotomontage som bidrog till att artiklarna fick ökad uppmärksamhet.

Domstolsförfarandet föregicks av att hovet försökte förmå berört förlag att frivilligt upphöra med sina lagöverträdelser. När det misslyckades såg hovet ingen annan möjlighet än att väcka talan om skadestånd.

Det nu utdömda skadeståndet gäller artiklar publicerade fram till december 2003. Domen kan komma att överklagas.

Prinsessan Madeleine avser skänka det skadestånd hon slutligen tilldöms till välgörande ändamål.