2009-11-19

Nu lanseras boken

Haga — ett kungligt kulturarv

Onsdagen den 18 november lanseras Haga — ett kungligt kulturarv. Boken har tillkommit genom ett samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk, och är det sjätte bandet i serien De Kungliga Slotten. Detta praktverk ger en utförlig presentation av Haga — om landskapsparkens tillkomst, byggnadernas historia och inredningar, samt de kungliga byggherrarna.
Haga utgör kärnan i dagens nationalstadspark vid Brunnsviken och har varit en grön oas för stockholmarna i mer än tvåhundra år.  Hit söker sig många för att njuta av lugnet och uppleva historiens — och fjärilars — vingslag.

 
— Ingen plats är kanske så nära förknippad med Gustav III som just Haga, och anläggningen har i mycket kommit att uppfattas som ett monument över kungen och den gustavianska epoken, säger Göran Alm, en av de medverkande författarna.

 
Haga var skådeplatsen för viktiga händelser i Gustav III:s politiska historia och här gestaltade kungen sina storslagna visioner i samspel med några av den tidens ledande arkitekter, som Fredrik Magnus Piper, Olof Tempelman och Louis Jean Desprez. Det enkla och anspråkslösa mötte det storslagna och monumentala i de olika projekten. Enbart ett fåtal av projekten genomfördes, som Gustav III:s paviljong, Koppartälten och några mindre byggnader.

 
När Gustav III dog 1792 fick planerna på ett stort kungligt slott i parken ett abrupt slut. Först 1802 uppfördes en mindre byggnad, Haga slott, som ett komplement till Gustav III:s paviljong.

 
— Det var på Haga slott som vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf föddes och i lekstugan i trädgården lekte Hagasessorna på 1940-talet. Vid samma tid genomgick också Gustav III:s paviljong en genomgripande restaurering som syftade till att förstärka bilden av byggnaden som en av den gustavianska tidens förnämsta miljöskapelser, berättar Ingrid Sjöström, huvudredaktör för boken.

 
Boken är fylld av nytagna fotografier av Jens Lindhe och innehåller därutöver ritningar, kartor och historiska framställningar. Tillsammans med texterna förmedlas en rik och mångskiftande bild av ett av vårt lands främsta kulturarv.

 
I boken presenteras även nya perspektiv på 1800- och 1900-talens slottsmiljö och parkens utveckling av några av våra främsta experter.

 

 
För mer information, vänligen kontakta:

 
Göran Alm, medförfattare i boken och chef för Bernadottebiblioteket, 070 — 696 11 86,
goran.alm@royalcourt.se
Ingrid Sjöström, huvudredaktör, 070 - 408 75 38
ingrid.c.sjostrom@telia.com

 
Rebecka Millhagen, redaktör och projektledare, 070 - 753 29 99
rebecka.millhagen@royalcourt.se
Per Kollberg, press- och marknadsansvarig Votum Förlag, 0707-23 79 10
per@votumforlag.se

 

 

 

 
 
Haga — ett kungligt kulturarv utkommer den18 november 2009.
Utges av Kungl. Husgerådskammaren och Statens fastighetsverk i samarbete med Votum Förlag
Antal sidor: 408
Huvudredaktör: Ingrid Sjöström
Fotograf: Jens Lindhe
Texter av Göran Alm, Mikael Alm, Anita Ankarcrona, Christian Laine, Thérèse von Lampe, Tomas Lidman, Catharina Nolin, Jonas Nordin, Stina Odlinder Haubo, Magnus Olausson, Ursula Sjöberg, Ingrid Sjöström och Paul Wilund.
Redaktör för bokverket De Kungliga Slotten: Rebecka Millhagen