2009-05-27

Information om Daniel Westling

Daniel Westling har idag genomgått en njurtransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset.
Orsaken är en medfödd men icke ärftlig sjukdom som givit upphov till nedsatt njurfunktion. Behovet av en kommande njurtransplantation har varit känt sedan länge. Operationen genomfördes som planerat idag utan komplikationer. Njurdonator är patientens far. Båda mår bra.

Daniel Westling has today been subjected to a kidney transplantation.

The reason is a congenital but not inherited disease causing impaired renal function. The need for a kidney transplantation has been known since long. The operation was carried out today as planned without complications. The kidney was donated by the father of the patient. Both the donor and the recipient are doing well.