2008-11-05

Prins Eugen-medaljen

Prins Eugen-medaljen - för framstående konstnärlig gärning - förlänades den 5 november 2008:
Konstnären, professor Dan Wolgers

Läs motiveringenPDF

Fotografen Hans Hammarskiöld

Läs motiveringenPDF

Landskapsarkitekten, professor Thorbjörn Andersson

Läs motiveringenPDF

Konstnären Grete Prytz Kittelsen, Norge

Läs motiveringenPDF

Konstnären, Eija-Liisa Ahtila, Finland

Läs motiveringenPDF

Medaljerna delas ut den 18 november.