2007-04-27

Stipendieutdelning ur H.M. Konungens Jubileumsfond

Styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, som på initiativ
av Svenska Lions och Svenska Scoutförbundet tillkom i samband med H.M. Konungens
50-årsdag, har vid sammanträde på Stockholms Slott måndagen den 16 april 2007 beslutat utdela stipendier om sammanlagt kr 320 000 enligt följande:

 

MediaBoom, Blekinge län   Kr 25 000
     
Jaime Silva, Skåne län   Kr 10 000
     
Olle Månsson, Skåne län   Kr 10 000
     
Allan Nilsson, Skåne län   Kr 10 000
     
Lars Steenberg, Skåne län   Kr 10 000
     
Föreningen för Ungt Engagemang   Kr 20 000
     
Berit Karlsson   Kr 10 000
Västernorrlands län    
     
Eretrianska ungdomsföreninge Warsay   Kr 20 000
Västra Götalands län    
     
Svenska Scoutrådet   Kr 150 000
     
Lions Clubs International Multipeldistrikt 101   Kr 25 000
     
Stiftelsen Emigranternas Hus   Kr 30 000