2007-04-30

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med
H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat år 2007 utdela stipendier och anslag.
Här följer den fullständiga förteckningenPDF (PDF-dokument) över stipendiaterna.