2007-02-26

Ny överhovpredikant utnämnd

Biskop em Lars-Göran Lönnermark har utnämnts till överhovpredikant fr.o.m den 1 april 2007 .
Lars-Göran Lönnermark är född 1939 och var biskop i Skara Stift 1989 -2004.
Han har varit hovpredikant sedan 1988.

Lars-Göran Lönnermark efterträder överhovpredikant Henrik Svenungsson.

Läs mer om Hovförsamlingenöppnas i nytt fönster  (intern länk)