2007-05-04

Nye överhovpredikanten håller högmässa

Söndagen den 7 maj närvarar Kungaparet  vid högmässan i Slottskyrkan då den nye överhovpredikanten, biskop emeritus i Skara, Lars-Göran Lönnermark predikar.
I Högmässan medverkar även avgående överhovpredikanten Henrik Svenungsson och pastorn i Hovförsamlingen Erland Ros samt Slottskyrkans vokalensemble under ledning av slottsorganisten Mary Ljungquist Hén.

Allmänheten hälsas hjärtligt välkommen!

Läs mer om Slottskyrkanöppnas i nytt fönster