2015-11-04

Ny överhovpredikant utnämnd

Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

Biskop Johan Dalman har utnämnts till överhovpredikant från och med den 29 november 2015.

Skiftet mellan Lars-Göran Lönnermark och Johan Dalman sker vid Gudstjänsten i Slottskyrkan första advent.