2013-06-08

Kungens systrars smycken

Kungens systrar, Prinsessorna Margaretha, Birgitta, Desirée och Christina bar följande smycken:
Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler bar Stråldiademet.

Prinsessan Birgitta av Hohenzollern Sigmaringen bar Prinsessan Sibyllas diadem.

Prinsessan Desirée, friherrinnan Silfverschiöld bar Ståldiademet.

Prinsessan Christina fru Magnuson bar Sexknappsdiademet.