1. Hur gammal är du? *


Multiple selection
3. Jag besöker slottet *


Multiple selection


4. Hur fick du information om besöksmålet inför besöket? Du kan välja fler alternativ. *


Multiple selection
5. Följer du kungahuset i sociala medier? Du kan välja fler alternativ. *


Multiple selection

6. Har du besökt slottet tidigare? *


Multiple selection