Kontakt Kungafamiljen

Brev till Kungafamiljen

Brev ställs till önskad medlem eller medlemmar av Kungafamiljen och skickas till följande adress:

H.M. Konungens Hovmarskalksämbete
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

Brev till Kungafamiljen

Vill du skicka en hälsning eller fråga till Kungafamiljen via e-post, välj Hälsningar och frågor i vänstermenyn.