Kontakt informationsavdelningen

Kungl. Hovstaterna

Informationsavdelningen
107 70 Stockholm
info@royalcourt.se

Till Pressrummet

Önskar du skicka ett meddelande via e-post till Kungafamiljen välj 
Skicka meddelande i vänstermenyn.