Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Februari

26 februari 11.00 Högmässogudstjänst
Fastlagssöndagen, Kärlekens väg
Hovpredikant Susanne Rikner
Ensemblen Pisces Dei under ledning av Thomas Hammar
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Mars

5 mars 11.00 Högmässa
Första söndagen i fastan, Prövningens stund
Hovpredikant Åke Bonnier
Con Anima
Dirigent Ragnhild Kjöllerström
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

12 mars 11.00 Högmässa
Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron
Hovpredikant Louise Nyman
Cantores Trinitatis
Dirigent Karl Engquist 
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

19 mars 11.00 Högmässa
Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan
Hovpredikant Anders Novak
Kildalens kyrkokör
Dirigent Helena Wanrud
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

26 mars 11.00 Högmässogudstjänst
Jungfru Marie Bebådelsedag, Guds mäktiga verk 
Hovpredikant Bertil Reimer
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

15.00 Musikgudstjänst
Ave Maria - var hälsad Maria
Vi möter Maria i musik från medeltid till Bach
Miriam Andersén, sång och harpa
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson