2017-10-02

Kungl. Hovstaterna söker

Vikarierande intendent till Husgerådskammaren

Kungl. Husgerådskammaren söker en intendent på heltid (vikariat) till Avdelningen för Samlingar och Dokumentation. Tillträde snarast och därefter till och med 31 juli 2018.

Kungl. Husgerådskammaren är ett ämbete inom Kungl. Hovstaterna, den organisation som bistår Statschefen och det Kungl. Huset i deras officiella verksamhet. Hovstaterna har också till uppgift att vårda och visa det kulturarv som är förbundet med monarkin.

Tre huvuduppdrag

Kungl. Husgerådskammaren har tre huvuduppdrag:

  • att vårda, bevara och dokumentera de kungliga samlingarna (ca 250 000 föremål, främst äldre möbler, textilier och konsthantverk), så att samlingarna kan användas vid den Kungliga Familjens representation och visas, nu såväl som i framtiden.
  • att hålla de tio kungliga slotten möblerade med hänsyn till byggnadernas karaktär och funktion.
  • att lämna kunskapsmässigt stöd till slottens visningsverksamhet.

Avdelningen Samlingar och Dokumentation är verksam inom alla de tre uppdragen. Avdelningen svarar för samlingarnas förvaltning, slottens möblering samt kunskapsuppbyggnad och dokumentation av samlingarna och slottens funktion. Till avdelningen hör även Husgerådskammarens fotoateljé. 

Verksamheten är mångskiftande med kulturhistorisk tyngdpunkt, men inbegriper omfattande uppgifter knutna till slottens nutida användning. 

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter

  • medverkan i möbleringsuppdrag med tillhörande nyanskaffning
  • förfrågningar och andra ärenden i anslutning till samlingarnas förvaltning
  • kunskapsuppbygnad, katalogisering samt andra verksamheter som rör samlingarnas konst- och kulturhistoria

Önskade kvalifikationer

Fil kand-examen med 90 högskolepoäng i konstvetenskap (enligt ECTS-systemet, motsvarande 60 p enligt det äldre beräkningssystemet) och inriktning mot skedet 1500–1900-tal, gärna avseende konsthantverk, textilier eller inredningskonst. Dokumenterad erfarenhet som handläggare vid konst- och kulturhistoriska samlingar. Bra språkkunskaper värdesätts. God samarbetsförmåga erfordras, liksom körkort.

Övrigt

  • Kungl. Hovstaterna tillämpar individuell lönesättning
  • Säkerhetsprövning genomförs före anställning
  • De fackliga organisationerna representeras av Saco, Seko och OFR/S
  • Frågor om tjänsten besvaras av förste intendent Lars Ljungström, 08‑402 60 00, lars.ljungstrom@royalcourt.se

Ansökan

Ansökan och de handlingar som du önskar åberopa ställs till hgkregistrator@royalcourt.se. Skriv ”Ansökan intendent” i meddelandets ämnesrad. Ansökan ska ha inkommit senast 27 oktober

Kontaktinformation

Adress
Kungl. Hovstaterna
Kungl. Slottet
107 70  STOCKHOLM

Telefon, växel
08-402 60 00
växelns öppettider:
vardagar kl. 8–17
juli–aug: vardagar kl. 8–16

Fax, växel
08-402 60 05

E-post
Välj Hälsningar och frågor eller Synpunkter på webbplatsen i menyn på denna sida

Högerrubrik