H.M. Konungens hovstat

H.M. Konungens hovstat svarar för planering och genomförande av Konungens samt Konungens och Drottningens gemensamma officiella verksamhet och representation.

Den ansvarar även för planering och genomförande av Prins Carl Philips, Prinsessan Sofias och Prinsessan Madeleines officiella verksamhet och representation. 

Hovstaten sköter också officiell och privat korrespondens och resor samt ansvarar för gåvoförrådet.

Hovstaten leds av hovmarskalk Lars-Erik Tindre.