Svärdsorden

Svärdsorden - klicka för förstoring

Svärdsorden, foto: Husgerådskammaren. Klicka på bilden för förstoring.

Svärdsorden utdelades ursprungligen som belöning åt svenska officerare för tapperhet i fält och till sjöss, senare även som belöning för långvarig betydelsefull verksamhet inom försvarsmakten.

Orden hade ursprungligen två grader, senare utvidgad till fem: kommendör med stora korset, kommendör av 1. klass, kommendör, riddare av 1. klass och riddare.

Som en särskild grad, vilken kan utdelas endast då Sverige befinner sig i krig, instiftade Gustav III värdigheten av 'riddare med stora korset', senare uppdelad i två klasser.

Förutom de fem graderna finns ett Svärdstecken att tilldelas underofficerare och en Svärdsmedalj för underbefäl (motsvarande).