Kungl. Maj:ts Orden

Ordenssigillet

Ordenssigillet

H.M. Konungen är stormästare för Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna.

Vid sin sida har han ett ordenskapitel bestående av kanslern och vice kansler samt fyra ledamöter. Därtill kommer en sekreterare, skattmästare och kanslist.

Mer information om Kungl. Maj:ts Orden finns under flikarna ovan.