Serafimermedaljen

Serafimermedaljen. Foto: Alexis Daflos, Kungl. Husgerådskammaren
Serafimermedaljen instiftades 1748. Medaljen hör till Serafimerorden men står sedan 1974 direkt till Konungens förfogande.

Den tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.

Medaljen bär Konung Fredrik I:s bild och utdelas i guld av 8. storleken samt bärs i kedjelänkar på bröstet.