Monarkin

Monarkin i Sverige är en av de äldsta i världen och grundar sig på traditioner som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Antalet regenter har under denna långa tid uppgått till fler än 70 personer, som alla kan anges vid namn.

Carl XVI Gustaf är den sjunde kungen i ätten Bernadotte på Sveriges tron. Han efterträdde sin farfar Kung Gustaf VI Adolf den 15 september 1973.

Läs om Sveriges monarki, Kungens uppgifter som Statschef, Sveriges regenter och valspråk under rubriken Monarkin i Sverige.

Vi berättar om statsbesök, Eriksgator och kommunbesök under rubriken Besök.

Du kan också lära dig mer om de kungliga symbolerna liksom om ordnar och medaljer.

Kungl. Hovstaterna

Organisationen kring statschefen och Kungafamiljen heter officiellt Kungl. Hovstaterna. I dagligt tal brukar vi säga Hovet.

Hovstaternas uppgift är att bistå statschefen och Kungafamiljen i deras officiella plikter. En viktig uppgift för Hovstaterna är också att vårda och visa det kulturarv som hör ihop med den svenska monarkin för allmänheten.

Läs även om Hovstaternas organisation och ekonomi samt om de olika arbetsuppgifterna vid Hovet.

Här hittar du även information om olika kungliga stiftelser och hur du kan ansöka om bidrag ur vissa fonder.