Sveriges Kungahus

Ukriksdals slottskapell

Inredningarna i Ulriksdals slottskapell visar exempel på Karl XV:s stora intresse för konst och hantkverk. Foto: Gomer Swahn.

Slottskapellet strax söder om slottet på en udde vid stranden, uppfördes av Karl XV och drottning Lovisa år 1865. Fasaderna är lekfullt utformade med yttermurar i rosa puts.
Drottningen Lovisas holländska ursprung gav arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander idén att utforma kapellet i vad han kallade 'holländsk renässans', med moriska och orientaliska inslag i formgivning och färgsättning.

Kapellet används idag av Solna församling vid gudstjänster och orgelkonserter. Kyrkan kan även bokas via Kungl. Hovstaterna för vigslar.

Öppet under Ulriksdals årliga höstmarknad under All helgona helgen,
se program

Läs mer om kapellet, program och kontaktuppgifter