Ulriksdals slottskapell

Slottkapellet i Ulriksdals slottspark. Foto: Kungl. Hovstaterna/Ulla-Britt de Marchi.

Foto: Gomer Swahn

Ulriksdals slottskapell ritades av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes på 1860-talet på en udde söder om slottet. Kapellet är utformat i holländsk nyrenässans med viss inspiration från Venedig.

Kapellets inredning visar på Karl XV:s stora intresse för konst. Taken är dekorerade med schablonmålningar och flera inventarier är mycket konsthistoriskt intressanta.

På Ulriksdal har det funnits kapell sedan 1662, läs mer om slottskapellets historik. I dag används kyrkan av Solna församling vid gudstjänster.

Vigslar och dop på Ulriksdal

Kyrkan kan bokas för vigslar och dop, läs mer:
» Gift dig på ett kungligt slott

Musik i slottskapellet

Konserter presenteras på sidan Aktuellt.

Ulriksdals slottskapell. Foto: Gomer Swahn

Ulriksdals slottskapell. Foto: Gomer Swahn