Visningsbeskrivning, Orangerimuseet

Vy över Orangerimuseets Rosa Galleri. Foto: Gomer Swahn Reklam AB/Gomer Swahn.

Vy över Orangerimuseets Rosa Galleri. Foto: Gomer Swahn Reklam AB/Gomer Swahn.

I parken strax väster om Ulriksdals slott ligger Orangeriet. En visning av orangerimuseet tar cirka 45 minuter.

I stormaktstidens Sverige var sydfrukter en av de dyrbara exklusiviteter som förhöjde hovets och högadelsmännens måltider. Merparten av dessa frukter importerades, men en önskan att kunna producera egna frukter resulterade i att man lät bygga en rad växthusliknande byggnader; så kallade orangerier. Dessa orangerier var ofta mycket påkostade och uppfördes i trädgårdens centrala delar.

Det första orangeriet på Ulriksdal anlades på 1660-talet, då Magnus Gabriel De la Gardie ägde slottet. Några år senare såldes det till änkedrottning Hedvig Eleonora som i slutet av 1600-talet lät Nicodemus Tessin d.y. förändra Orangeriet till dess nuvarande utseende.

Tanken att här skapa ett museum för svensk bildhuggarkonst uppkom i början av 1980-talet. Byggnadens förfall hade då gått så långt att den måste renoveras - och varför inte då återföra en del av den Medelhavsflora som funnits på platsen tidigare.

År 1988 öppnades denna sevärdhet där man idag kan få en visning i en rogivande miljö omgiven av såväl skulpturer som exotiska växter.