Historik, Tullgarns slott

Tullgarns slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Tullgarns slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Tullgarns slott förknippas av många svenskar med kung Gustaf V och hans gemål drottning Victoria.

Många tidningsreportage från 1920-40-talen beskrev Tullgarn som kung Gustafs sommar-residens. Slottet har dock betydligt äldre anor.

Redan under medeltiden omnämns godset Tyllegarn men först vid 1500-talets slut uppfördes den första slottsbyggnaden. Den uppfördes för greve Carl Sture.

1700-talet - slottet blir kungligt


Omkring 1720 revs det gamla renässansslottet och det nuvarande slottet uppfördes efter ritningar av den franske fortifikationsofficeren Joseph Gabriel Destain för den dåvarande ägaren greve Magnus Julius De la Gardie.

På 1770-talet inköptes slottet av staten för att överlämnas till Gustav III:s yngste bror, hertig Fredrik Adolf.

Moderniseringar


På 1780-talet inledde hertigen en radikal ombyggnad av slottet. Flyglarna höjdes upp en våning och slottet försågs med ett nytt modernt platt italienskt tak.

Hertig Fredrik Adolfs inredningar på Tullgarn tillhör de förnämsta i sitt slag som Sverige kan uppvisa. Röda förmaket samt Stora och Lilla sängkammaren exemplifierar detta.

Gustaf V:s slott


1881 gifte sig kronprins Gustaf (V) med prinsessan Victoria av Baden och Tullgarn blev deras sommarslott.

Många interiörer moderniserades vid denna tid. Ett karakteristiskt exempel är Stora frukostrummet som inretts i närmast sydtysk renässansstil.