Vigslar och dop på Strömsholms slott

Strömsholms slottskapell går att hyra för vigslar och dop, för borgerlig vigsel finns Rikssalen.

I Slottskapellet ryms 100 personer, i Rikssalen 150.

Hyreskostnad för kapellet är 4.500 kr och avser lokalhyra, vaktmästararvode, altarblommor och ljus. Eventuella egna blomsterarrangemang sker i samråd med slottsuppsyningsman i god tid före vigseldatum.
Hyreskostnad för Rikssalen är 5.500 kr och avser lokalhyra och vaktmästararvode. Blommor och ljus till vigselförättarens bord ingår.

Lokalerna står till ert förfogande en timme före och en halvtimme efter ceremonin, samt ett bokat besök för rekognosering.

Präst, vigselförrättare och organist ombesörjs av de arrenderande.

För bokning och mer information: telefon 0220-430 35, maj-aug dagligen kl. 12.00–16.00, övriga året vardagar kl. 8.00–16.00.