Kontakt, Strömsholms slottskapell

Information och bokning


Telefon 0220-430 35, maj-aug dagligen kl. 12.00–16.00, övriga året vardagar kl. 8.00–16.00

Kostnad


Hyreskostnad för kapellet är 4500 kr och avser lokalhyra, vaktmästararvode, blomsterdekorationer och ljus.

Präst och organist bokas genom egen försorg till exempel genom hemförsamlingen.

Fax


0220-437 55

Postadress

   
Strömsholms slott
734 94 Strömsholm

Övriga ärenden via växeln


telefon 08-402 62 00 vardagar kl. 8.00–17.00