Historik, Strömsholms slottskapell

Strömsholms slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Orginal: Kungl. Biblioteket.
Kapellet är inrymt i slottets vindsvåning och i ett av de fyra tornen finns sakristian.

I Nicodemus Tessin den äldres ritningar från år 1668 planerades redan från början ett slottskapell i den förhöjda mittrisaliten åt öster.

Italienska förebilder


Kapellet blev dock inte inrett förrän på 1730-talet sedan Carl Hårleman fått uppdraget att för drottning Ulrika Eleonora den yngre fullborda ett kapell i slottets tredje våning.

Slottskapellet har sina närmaste förebilder i italienska barockkyrkor. Valven murades upp 1736 och de följande åren arbetade stuckatörer och målare med interiören. 1739 utfördes altaruppsatsen av bildhuggare Johan Fast.

Unikt 1700-tals instrument


Orgeln i Strömsholms slottskapell är en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsinstrument och uppsattes 1742 av Orgelbyggare Daniel Stråhle.

Orgeln är placerad i ett särskilt utrymme utanför själva kyrkorummet och delvis synlig nere i kapellet genom en öppning med tillhörande läktare.

Tanken att orgeln skulle utgöra ett slags pendang till predrikstolen understryks av placeringen mitt emot varandra i förhållandet till altaret och de bågformiga öppningarna ut mot kyrkorummet.

De synliga fasadpiporna utfördes i polerat engelskt tenn, som var vanligt vid denna tid. Spelbordet placerades på instrumentets baksida, där också orgeltramparen fanns.