Slottskapellets historik

Strömsholms slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Orginal: Kungl. Biblioteket.

På Nicodemus Tessin d.ä. ritningar från år 1668 syns planerna på ett slottskapell i den förhöjda mittrisaliten åt öster i slottets vindsvåning. Det blev dock inte inrett förrän på 1730-talet sedan Carl Hårleman fått uppdraget av drottning Ulrika Eleonora d.y.

Slottskapellet har sina närmaste förebilder i italienska barockkyrkor. Valven murades upp 1736 och de följande åren arbetade stuckatörer och målare med interiören. 1739 utfördes altaruppsatsen av bildhuggare Johan Fast.

I kyrkorummet finns den ursprungliga altarringen, de kungliga bänkarna och predikstolen från sent 1700-tal.

Unikt 1700-tals instrument

Orgeln i Strömsholms slottskapell är en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsinstrument och uppsattes 1742 av orgelbyggare Daniel Stråhle. Den är placerad utanför själva kyrkorummet och delvis synlig nere i kapellet genom en öppning.

Orgeln har åtta stämmor och de synliga fasadpiporna utfördes i polerat engelskt tenn, som var vanligt vid denna tid. Spelbordet placerades på instrumentets baksida, där också orgeltramparen fanns.

Kyrksilver

Till kapellet hör också kyrksilver utfört av stockholmsguldsmeden Gustaf Stafhell d.ä. 1737. Även äldre kyrksilver från drottning Hedvig Eleonoras tid finns bevarat. Det äldre nattvardssilvret är utfört av Jacob Nützel i Stockholm 1695. Andaktsböcker skänkta av drottning Ulrika Eleonora d.y. finns också bevarade.