Ehrenstrahls hästporträtt,

Strömsholms slott

Klicka för förstoring! Ehrenstrahls hästporträtt i Rikssalen på Strömsholms slott. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Hästporträtten i Rikssalen på Strömsholms slott känns naturliga av flera skäl.

Karl XI vistades enligt egen utsago ofta och gärna på Strömsholm där han ägnade sig åt två av sina favoritsysselsättningar, ridning och jakt.

Genom att man i äldre tid var starkt beroende av hästen som rid- och dragdjur var det ganska naturligt att man också förvärvade förmåga att bedöma hästar och beundra vackra exemplar och uppskatta speciellt framträdande egenskaper.

Detta gällde främst sådana personer som hade råd att hålla många hästar och de som var anställda att sköta deras hästar, medan gemene man, i den mån han hade någon häst, fick hålla tillgodo med vad slumpen gav.

Karl XI blev tidigt intresserad av hästar, av att köra och att rida.

Att resa blev för hans del med åren mer och mer en fråga om prestation än om förflyttning, hans dagbok vimlar av uppgifter om hur lång tid det tagit eller hur många hästbyten som gjorts mellan Strömsholm och Stockholm, Uppsala och Ulriksdal,  Kungsör och Strängnäs etc.

Många hästar och dyrbara hästar förlänade ägaren höjd social status. Ädla hästar var ett furstligt attribut och blev kostsamma och uppskattade gåvor härskare emellan.

Karl XI erhöll redan som 17–18 åring sammanlagt tjugotal hästar i gåva från det spanska och franska kungahusen.

Vad som fick honom att hos Ehrenstrahl 1673 beställa porträtt i naturlig storlek av fem av sina favorithästar vet vi inte.

Något om hästarnas stora betydelse för honom förstår man dock när han mellan 1680 och -84 beställer porträtt av ytterligare sex och lika många 1689.

Resultatet blev emellertid ett unikt galleri av hästporträtt som i början av 1700-talet sannolikt uppgick till över tjugo stycken. Av dessa återstår i dag sjutton hästporträtt, sju stycken visas permanent på Strömsholms Slott.