Kungliga Hovförsamlingen

Gudstjänstfirande i Slottskyrkan första advent 2012. Foto: Kungahuset.se

Kungliga Hovförsamlingen är en icketerritoriell församling, omfattande Kungahuset samt anställda vid hovet och deras anhöriga. Församlingskyrka är Slottskyrkan på Kungliga slottet i Stockholm.

Församlingen har två anställda befattningshavare utnämnda av Kungen: en kyrkoherde – där man bibehållit den gamla latinska beteckningen pastor – samt en hovorganist. Antalet medlemmar i församlingen är cirka 480 (2013). Kyrkostämman beslutar om budget samt utser kyrkoråd.

Församlingen fick sin moderna struktur och organisation genom Prinsessan Christina, Fru Magnuson som ordförande i kyrkorådet och pastor Hans Åkerhielm (sedermera överhovpredikant) och verksamheten har också vidgats med bland annat församlingsaftnar för medlemmarna i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet. Nuvarande pastor i Kungliga Hovförsamlingen är Michael Bjerkhagen. Hovorganist är Mary Ljunquist-Hén.

Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark (foto: Johannes Söderberg, SVT), pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen (foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna) och hovorganist Mary Ljungquist Hén (foto: Clas Göran Carlsson)

Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark, pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen och hovorganist Mary Ljungquist Hén.

Gudstjänster och musikprogram


I Slottskyrkan hålls gudstjänst varje söndag och helgdag. Vid dessa tjänstgör hovpredikanter (för närvarande 24 stycken) som är utnämnda av Kungen och representerar alla stift i Svenska kyrkan.

Pastor i Kungliga Hovförsamlingen, som också är ordinarie hovpredikant,  gör upp predikoschema. Vid gudstjänsterna tjänstgör också två kyrkvärdar och för musiken svarar hovorganisten som leder och ansvarar för de körensembler som regelbundet medverkar.

Slottskyrkan gästas även av ensembler från de olika stiften i Svenska kyrkan och av körer från utlandet. Speciella musikgudstjänster hålls en gång i månaden.

Slottskyrkan är hovförsamlingens församlingskyrka, men alla är hjärtligt välkomna till gudstjänster och konserter!

Hovkonsistoriet


Hovkonsistoriet fyller samma uppgifter gentemot Hovförsamlingen som domkapitlen har mot andra församlingar. Hovkonsistoriet leds av överhovpredikanten. Nuvarande överhovpredikant är biskopen emeritus Lars-Göran Lönnermark. Även överhovpredikanten utnämns av Kungen och ska vara biskop i Svenska kyrkan.

Enligt Kyrkoordningen från år 2000 då Svenska kyrkans relation till staten förändrades, erkändes Kungliga Hovförsamlingen som en församling inom Svenska kyrkan, dock inte tillhörande något territoriellt stift. Dess medlemmar tillhör Svenska kyrkan genom sitt medlemskap i Hovförsamlingen.