Orgeln, Slottskyrkan

Klicka för stor bild! Orgeln i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.
Den första oktober 1998 stängdes Slottskyrkan på Kungliga slottet i Stockholm för en omfattande restaurering. Den första adventssöndagen 1999 togs kyrkan åter i bruk.

En viktig del av denna restaurering har bestått i att rengöra altaruppsats och målningar. Det är ett mycket omfattande konserveringsarbete som har genomförts.

När Slottskyrkan togs i bruk 1754 hade orgelbyggarna Jonas Gren och Peter Stråhle byggt en orgel med sjutton stämmor. Som orgel betraktat var Gren- och Stråhleorgeln inte särskilt stor men den var uppbyggd så att den hade stor volym och klang.

Återskapat mästerverk


Orgelfasaden utfördes efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman.

Med smärre förändringar bevarades 1700-talsorgeln fram till år 1870 då den ersattes med en ny som klangmässigt mer motsvarade den tidens krav.

1918 var tiden åter mogen för att bakom den ursprungliga orgelfasaden skapa ett nytt orgelverk. 1989 hade den orgeln tjänat ut och en gammal tanke började att realiseras, nämligen att rekonstruera Jonas Grens och Peter Stråhles orgel.

I Slottsarkivet fanns räkenskaper och andra uppgifter bevarade som gav en god grund till kännedomen om den gamla orgeln. Närmast arkeologiska utforskningar av det bevarade orgelhuset gav ytterligare många viktiga upplysningar om den ursprungliga orgelns funktion.

Det fanns dock många frågor som vare sig spår i kyrkan eller de gamla handlingarna svarade på. Vilka metallegeringar använde Gren och Stråhle? Hur fogade de samman träpiporna. Fanns det ett speciellt Gren- och Stråhleljud?

Ungefär samtidigt som orgeln i Slottskyrkan skapades under början av 1750-talet byggde dessa orgelbyggare en liknande orgel för franska Reformerta Kyrkan i Stockholm.

Denna orgel, som finns bevarad i Bunge Kyrka på Gotland, blev sanningsvittnet för rekonstruktionen av Slottskyrkans orgel. Där fick orgelforskaren Carl-Gustaf Lewenhaupt svar på många av de frågor han ställde i samband med arbetet för att återskapa Slottskyrkans orgel.

Tack vare rikhaltiga dokument, bevarade spår och inte minst tack vare Gren- och Stråhleorgeln på Gotland har orgelbyggaren Mats Arvidsson kunnat återskapa Slottskyrkans orgel.

En spännande och vital del av Sveriges orgelhistoria har återuppstått.