Historik, Slottskyrkan

Slottskyrkan på Stockholm slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Slottskyrkan på Stockholm slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Sedan Magnus Ladulås tid under sent 1200–tal har det funnits en kyrka på slottet i Stockholm, ett eget prästerskap och en egen församling som idag bär namnet Hovförsamlingen.

Den nuvarande Slottskyrkan är den tredje som vi har detaljerad kännedom om. Vid den stora slottsbranden den 7 maj 1697 förstördes Karl XI:s nyinvigda slottskyrka.

En viktig del av det stora projekt för ett nytt slott som slottsarkitekten Nikodemus Tessin den yngre arbetade fram efter brandkatastrofen var en ny slottskyrka.

En hovförsamling tar form


Under medeltiden förrättade präster mässa för kungen och hans hov, och i den medeltida konungaborgen fanns ett kungligt kapell redan på 1200–talet.

Efter reformationen, då Sverige så småningom blev ett lutherskt land, fanns speciella hovpredikanter knutna till Gustav Vasa och hans söner.

I början av 1600–talet, under yngste sonen Karl IX:s regenttid, börjar en hovförsamling ta form bestående av den kungliga familjen och hovets personal.

Arbetet fortskrider


När Johannes Rudbeckius år 1613 blev Gustav II Adolfs förste hovpredikant gavs församlingen en fastare form.

En klockare anställdes samt några djäknar som skulle svara för kyrkosången. Nattvardskalkar, kalkkläden, altardukar och två antependier anskaffades.

Gudstjänsterna hölls dels i Slottskyrkan, dels för de kungliga på deras rum i slottet.

Sedan början av 1700–talet har Hovförsamlingen fungerat ungefär som andra kyrkoförsamlingar i Svenska kyrkan.

Läs mer om orgeln i Slottskyrkan