Mars 2014

2 mars 
Högmässa inställd på grund av Te Deum

9 mars kl. 11.00, 1:a söndagen i fastan

Högmässogudstjänst

Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Hölö - Mörkö kyrkokör
Dirigent Ronny Lövgren

16 mars kl. 11.00, 2:a söndagen i fastan

Högmässa

Hovpredikant Lennart Nilsson
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Ensemble Voce Amoroca, Glava församling

18 mars kl. 11.00

Veckomässa

Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

23 mars kl. 11.00 Jungfru Marie Bebådelsedag

Högmässogudstjänst

Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson
Hovpredikant Peter Strömmer
Danmarks kyrkokör
Dirigent Eva Karlsson

30 mars kl 11.00, Midfastosöndagen

Högmässa med efterföljande kyrkkaffe

Hovpredikant Åke Bonnier
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Näsets kyrkokör
Dirigent Leif Tullhage