Gudstjänster

Slottskyrkan. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Februari

22 februari – Första söndagen i fastan, Prövningens stund

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Bertil Reimer
Nicolai Kammarkör, dirigent Christian Ljunggren

15.00 Musikgudstjänst
Musik av George Friedrich Händel
Slottskyrkans Vokalensemble
Instrumentalister
Hovtrumpetare Olle Hermansen
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

Mars

1 mars – Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron

11.00 Högmässa
Hovpredikant Louise Nyman
Johann Sebastian Bach Sonata nr 1, G moll
Semmy Stahlhammer, violin

8 mars – Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Lennart Nilsson
Kören ”Sing out”
Dirigent Karin Andersson

15 mars – Midfastosöndagen, Livets bröd

11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Stockholms Gosskörs Veterankör
Dirigent Magnus Ericsson

22 mars – Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Con Anima
Dirigent Ragnhild Kjöllerström

15.00 Musikgudstjänst
Ave Maria i musik från barocken 
Flöjtist Per Gross
Cembalist Benjamin Åberg
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

29 mars – Palmssöndagen, Vägen till korset

11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Musik av Johann Sebastian Bach Kantat 182
Medlemmar ur Slottskyrkans Vokalensemble
Flöjtist Per Gross
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

April

2 april – Skärtorsdagen, Det nya förbundet

18.00 Skärtorsdagsmässa med musik
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Partita i c-moll BWV 1013 av Johann Sebastian Bach
Per Gross flöjtist

3 april – Långfredagen, Korset

15.00 Musikgudstjänst
Slottskyrkans Vokalensemble
Musik av Dietrich Buxtehude och Johann Sebastian Bach
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

5 april – Påskdagen, Kristus är uppstånden

11.00 Högmässa
Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

6 april – Annandag påsk, Möte med den uppståndne

15.00 Emmausmässa med musik
Hovpredikant Erland Ros
Johann Sebastian Bach Partita nr 1 i B moll
Semmy Stahlhammer, violin

12 april – Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Ann-Gerd Jansson
Munktorp-Odensvi kyrkokör
Dirigent Per-Anders Berg

14 april 

19.00 Församlingsafton i Bernadottebiblioteket

19 april – Tredje söndagen i påsktiden, Den gode Herden 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Birgit Huss
Härnösands domkyrkokör
Dirigent Lars G. Fredriksson
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

26 april – Fjärde söndagen i påsktiden, Vägen till livet

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Tomas Anderman
Västerlövsta kyrkokör
Dirigent Anders Pettersson

Maj

3 maj – Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro

11.00 Högmässa
Hovpredikant Susanne Rikner
Fässbergs kyrkokör
Dirigent Karin Rosander

10 maj – Bönsöndagen, Bönen

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Barbro Westlund
Vin-kören, Norrköping
Dirigent Henrik Bergion

14 maj – Kristi himmelsfärds dag, Herre över allting

Sammanlyst med församlingarna i Gamla stan

17 maj – Söndagen före pingst, Hjälparen kommer

11.00 Högmässa
Hovpredikant Christina Odenberg
Musik av Johann Sebastian Bach, Sonata nr 2, A moll
Semmy Stahlhammer, violin

24 maj – Pingstdagen, Den heliga Anden 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Caroline Krook
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

31 maj – Heliga Trefaldighets dag, Gud – Fader, Son och Ande

11.00 Högmässa
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Stiftskören Jan-Olofz
Dirigent Anna Holmström

Juni

6 juni – Nationaldagen

15.00 Musikgudstjänst
Bernadottemusik och svensk folkton
Slottskyrkans Vokalensemble och Nya Prinskvartetten
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Dirigent hovorganist Mary Ljungquist Hén
Västerås Kvartettsångare vid Obelisken ca kl. 17.50

7 juni – Första söndagen efter trefaldighet, Vårt dop

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Anders Novak
Karolinakören från Kungsholms kyrka
Västermalms församling
Dirigent Britta Snickars
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

14 juni – Andra söndagen efter trefaldighet, Kallelsen till Guds rike 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Widing

20 juni – Midsommardagen, Skapelsen

15.00 Musikgudstjänst i Riddarholmskyrkan
Hovpredikant Erland Ros

21 juni – Den helige Johannes Döparens dag, Den Högstes profet

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Erland Ros

28 juni – Fjärde söndagen efter trefaldighet, Att inte döma 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Tomas Anderman
Musik av Düben
Organist Torgerd Riben

29 juni 

13.00 Orgelmusik från Hedvig Eleonoras tid
Düben – Scheidemann – Bach
Organist Torgerd Riben


Juli

5 juli – Apostladagen, Sänd mig 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Lennart Edquist
Musik av Böhm
Organist Torgerd Riben

6 juli 

13.00 Orgelmusik
Buxtehude, Böhm och Bach
Organist Torgerd Riben

12 juli – Sjätte söndagen efter trefaldighet, Efterföljelse 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Tomas Anderman
Musik av Johann Sebastian Bach
Orgelprofessor Karin Nelson

13 juli 

13.00 Orgelmusik av J S Bach och hans söner (konsert I)
Slottskyrkan
Orgelprofessor Karin Nelson

19 juli – Kristi förklarings dag, Jesus förhärligad 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Tomas Anderman
Musik av Johann Sebastian Bach
Orgelprofessor Karin Nelson

20 juli

13.00 Orgelmusik av J S Bach och hans söner (konsert I)
Orgelprofessor Karin Nelson

26 juli – Åttonde söndagen efter trefaldighet, Andlig klarsyn 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Karl-Erik Garlöv

27 juli 

13.00 Orgelkonsert
Musik av Hovorganist Mary Ljungquist Hén


Augusti

2 augusti – Nionde söndagen efter trefaldighet, Goda förvaltare 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Karl-Erik Garlöv

3 augusti 

13.00 Orgelkonsert
Verk av Dietrich Buxtehude och Johann Sebastian Bach
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

9 augusti – Tionde söndagen efter trefaldighet, Nådens gåvor 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson

10 augusti 

13.00 Orgelkonsert
Verk av Hovorganist Mary Ljungquist Hén

16 augusti – Elfte söndagen efter trefaldighet, Tro och liv 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Lennart Nilsson

23 augusti – Tolfte söndagen efter trefaldighet, Friheten i Kristus 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Richard Wottle

30 augusti – Trettonde söndagen efter trefaldighet, Medmänniskan

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Lennart Widing
Bollebygds kyrkokör
Dirigent Torbjörn Widfelt
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

September

5 september 

Församlingsutfärd

6 september – Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Enheten i Kristus 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Ann-Gerd Jansson, Stora Tuna kammarkör
Dirigent: Anita Sundmark

13 september – Femtonde söndagen efter trefaldighet, Ett är nödvändigt 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Susanne Rikner
S:t Olofskören, Säve
Dirigent Jens Claesson

20 september – Sextonde söndagen efter trefaldighet, Döden och livet 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Barbro Westlund
Musik av Johann Sebastian Bach Partita nr 2 i D moll
Semmy Stahlhammer, violin

27 september – Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Rik inför Gud 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Louise Nyman
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén 

Oktober

4 oktober – Den helige Mikaels dag, Änglarna

11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Birgittakören
Dirigent Brita Myrberg

11 oktober – Tacksägelsedagen, Lovsång 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Norra Sandsjö-Bodafors kyrkokör
Dirigent Mona Wallinder

15.00 Musik- och Temagudstjänst, enligt ordning från Drottning Hedvig Eleonoras tid
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Riksdagskören, dirigent Ulrika Carlsson
Slottskören, dirigent Mary Ljungquist Hén

18 oktober – Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Att leva tillsammans

11.00 Högmässa
Hovpredikant Karl-Erik Garlöv
Katarina Kyrkas Goss- och Manskörer
Dirigent Gregory Lloyd

25 oktober – Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Samhällsansvar 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Birgit Huss
Nordingråkören
Dirigent Lena Bagge-Lindström
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

31 oktober – Alla helgons dag, Helgonen

11.00 Högmässa
Hovpredikant Bertil Reimer
Dalby Kammarkör
Dirigent Anita Andersson

November

1 november – Söndagen efter Alla helgons dag, Vårt evighetshopp

15.00 Musik- och minnesgudstjänst med ljuständning
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

8 november – Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Förlåtelse utan gräns 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Carina Nilsson
S:ta Birgitta Ungdomskör
Dirigent Carina Olofsson

15 november – Söndagen före domssöndagen, Vaksamhet och väntan 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Musik av Johann Sebastian Bach – Sonata nr 3, C dur
Semmy Stahlhammer, violin 

22 november – Domssöndagen, Kristi återkomst 

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Peter Strömmer
Ekerö Gospel
Dirigent Daniel Stenbaek
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

29 november – Första advent, Ett nådens år 

11.00 Högmässogudstjänst
Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Slottskören
Arméns Brassensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

December

6 december – Andra advent, Guds rike är nära 

11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Musik av Johann Sebastian Bach – Partita nr 3 i E dur
Semmy Stahlhammer, violin

13 december – Tredje advent, Bana väg för Herren

11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Hans Rhodin
Hovsångerskan Hillevi Martinpelto

15.00 Luciagudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Körklass 7E och 7F från Adolf Fredriks Musikklasser
Dirigent Helena Ströberg
Hovorganist Mary Ljungquist-Hén

20 december – Fjärde advent, Herrens moder

11.00 Högmässa
Hovpredikant Christina Odenberg
Nya Prinskvartetten 
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

24 december – Julafton

11.00 Familjejulbön med musik  
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble,
Dirigent Hovorganist Mary Ljungquist Hén

25 december – Juldagen, Jesu födelse

11.00 Högmässogudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Hovorganist Mary Ljungquist Hén

26 december – Annandag jul, Martyrerna

15.00 Musikgudstjänst 
Hovpredikant Erland Ros
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

27 december – Söndagen efter jul, Guds barn

11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Hovorganist Mary Ljungquist Hén