Huvud

Gudstjänster, Slottskyrkan

Slottskyrkan. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Välkommen till Slottskyrkans gudstjänster, högmässor och musikgudstjänster, söndagar året om. Fri entré.


Gudstjänstprogram


MARS

2 mars

Högmässan inställd på grund av Te Deum


9 mars kl. 11.00, 1:a söndagen i fastan

Högmässogudstjänst

Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Hölö - Mörkö kyrkokör
Dirigent Ronny Lövgren


16 mars kl. 11.00, 2:a söndagen i fastan

Högmässa

Hovpredikant Lennart Nilsson
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Ensemble Voce Amoroca, Glava församling


18 mars kl. 11.00

Veckomässa

Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen


23 mars kl. 11.00 Jungfru Marie Bebådelsedag

Högmässogudstjänst

Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson
Hovpredikant Peter Strömmer
Danmarks kyrkokör
Dirigent Eva Karlsson


30 mars kl 11.00, Midfastosöndagen

Högmässa med efterföljande kyrkkaffe


Hovpredikant Åke Bonnier
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Näsets kyrkokör
Dirigent Leif Tullhage

Se program följande månader:
APRIL
MAJ

Se program med årets samlade musikgudstjänster här