JUNI

1 juni kl. 11.00, Söndagen före Pingst

Högmässa

Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Björksta Kyrko- och Hembygdskör
Dirigent Åsa Olsson

8 juni kl. 11.00, Pingstdagen

Högmässa

Hovpredikant Karl-Erik Garlöv
Skansenkören
Dirigent Mats Hydbom

15 juni kl. 11.00, Heliga Trefaldighetsdag

Högmässogudstjänst

Hovpredikant Barbro Westlund

22 juni kl. 11.00, Den Helige Johannes Döparens dag

Högmässa

Hovpredikant Anders Novak

29 juni kl. 11.00, Andra Söndagen efter Trefaldighet

Högmässogudstjänst

Hovpredikant Hans-Olof Hansson

Se program följande månader:
JULI
AUGUSTI