Historik, Rosendals slott

Detalj av gouchemålning av Rosendals slott, utförd av kronprins Oskar (I) omkring 1827. Foto: Kungl. Hovstaterna/Håkan Lind.

Detalj av gouchemålning av Rosendals slott, utförd av kronprins Oskar (I) omkring 1827. Foto: Kungl. Hovstaterna/Håkan Lind.

På Södra Djurgården uppfördes åren 1823-27 Rosendals slott för kung Karl XIV Johan. En av tidens mer betydande arkitekter Fredrik Blom fick kungligt uppdrag att rita och uppföra slottsbyggnaden. Byggnaden kom att tillverkas som ett monteringsfärdigt hus.

Rosendal var ett lustslott att dra sig tillbaka till och man kunde här njuta av sommaren på Djurgården.

Kungligt sommarnöje

Slottet har aldrig i modern bemärkelse varit en bostad utan var enbart tänkt att vara en stimulerande tillflyktsort undan det mer formella hovlivet på Kungliga Slottet.

Karl XIV Johan och hans familj utnyttjade flitigt Rosendal under sina sommarperioder i Stockholm.

Sköna dagar åkte man häst och vagn till Djurgården för att promenera i naturparken och man ordnade gärna mottagningar av olika slag på Rosendal.

Kung Oscar ll talar i samband med Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge på trappan till Rosendals slott på Djurgården. T.v. om kungen drottning Sophia. Ytterligare t v står prins Carl och prinsessan Ingeborg (gråtande). T h kronprins Gustav.Copy: Pressens Bild

Kung Oscar ll talar i samband med Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge på trappan till Rosendals slott på Djurgården. T.v. om kungen drottning Sophia. Ytterligare t v står prins Carl och prinsessan Ingeborg (gråtande). T h kronprins Gustav.Copy: Pressens Bild

Rosendal och unionsupplösningen 1905

En av Sveriges första klassiska reportagebilder togs på Rosendal försommaren 1905.

Norge hade brutit kungaunionen med Sverige och stockholmarna vandrade ut till Rosendal för att hylla Oskar II som då befann sig på detta lustslott.

När människomassorna samlats på planen framför slottet trädde den åldrige monarken ut på trappan. Detta ögonblick finns förevigat i den omtalade reportagebilden.

Karl XIV Johans sängkammare, litografi från 1840. Foto: Kungl. Hovstaterna/Håkan Lind.

Karl XIV Johans sängkammare, litografi från 1840. Foto: Kungl. Hovstaterna/Håkan Lind.

Empireslottet

Vid kung Oskars död 1907 beslöt arvingarna att göra Rosendal till ett museum över Karl Johan–tiden och över Karl XIV Johan.

Därför fördes inredningen från Karl Johans sängkammare på Stockholms slott ut till Djurgårdsslottet.

Till mycket stor del står slottet än i denna dag som det gjorde under Karl Johans och Oskars dagar. Detta gör det till ett unikt dokument över den europeiska empirstilen.

Interiörerna från Karl Johans sängkammare på Kungliga slottet finns numera på Rosendals slott. Foto: Håkan Lind/Kungl. Hovstaterna.

Interiörerna från Karl Johans sängkammare på Kungliga slottet finns numera på Rosendals slott. Foto: Håkan Lind/Kungl. Hovstaterna.