Bernadotteska gravkoret

Bernadotteska gravvalvet. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Karl XIV Johans sarkofag i blekröd granitell. I den främre sarkofagen vilar hans gemål Desideria. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

1858–60 uppfördes detta gravkor för den ännu idag regerande dynastin Bernadotte.

Arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander (1816–1881) har i korets yttre utformning väl anslutit sig till större delen av kyrkans äldre befintliga gravkor i senrenässans av oputsat tegel samt dekorativa detaljer i sandsten.

De målade fönstren tillkom 1888 och är dekorerade med riksvapen och landskapsvapen samt kungliga valspråk.

Samtidigt utfördes väggtavlorna med texter som hyllar och beskriver dynastins förste monarks, Karl XIV Johan, karriär och konungagärning.

Konung Karl XIV Johan vilar i den monumentala sarkofagen i korets fond (A). Sarkofagen, tillverkad av porfyr i Älvdalen, tog åtta år att utföra. Vintern 1856 drogs den av dalkarlar på släde från Älvdalen till Gävle för vidare transport per båt till Stockholm. Sarkofagen har en vikt på cirka 15 ton.

Drottning Désirée (1777–1860), Karl XIV Johans maka, vilar i sarkofagen på golvets mitt (B). Den är utförd 1911 i kolmårdsmarmor.

Skiss över Bernadotteska gravkoret. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Under 1910-talet tillkom sarkofagerna av kalksten kring väggarna i vilka fyra konungar och deras drottningar nu vila:

1) Konung Oskar I (1799-1859)
2) Drottning Josefina (1807-1876)
 
3) Konung Karl XV (1826-1872)
4) Drottning Lovisa (1828-1871)
 
5) Konung Oskar II (1829-1907)
6) Drottning Sofia (1836-1913)
 
7) Konung Gustaf V (1858-1950)
8) Drottning Victoria (1862-1930)

Gravvalvet

I gravvalvet, under gravkoret, vilar följande medlemmar av den kungliga familjen:
1) Prins Gustav (1827-1852)
2) Prinsessan Eugénie (1830-1889)
3) Prins August (1831-1873)
4) Prinsessan Teresia (1836-1914)
5) Prins Carl Oscar (1852-1854)
6) Prins Erik (1889-1918)