Utställningar, Kungliga slottet

På Kungliga slottet visas både permanenta och tillfälliga utställningar.

Permanenta utställningar
– Riksregalierna och Riddarordnarna

På slottet kan man alltid se två stora utställningar – riksregalierna och riddarordnarna.

Riksregalierna finns utställda i Skattkammaren på slottet och här ses bland annat Gustav Vasas rikssvärd.

I Ordenssalarna, bestående av fyra rum, visas utställningen som berättar om de svenska riddarordnarna.

Den 29 augusti 2015 öppnar utställningen The Lilian Look! Kläder för en prinsessa

Publikationer

I Slottsboden finns bland annat litteratur med anknytning till det kungliga kulturarvet.

Här finns publikationer om pågående och tidigare utställningar som till exempel:
Mina 40 år på tronen
Skattkammaren
Bernadotteporträtt från två sekel
Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare