Utställningar, Kungliga slottet

Fem kungliga brudklänningar visas i Rikssalen på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

På Kungliga slottet visas både permanenta och tillfälliga utställningar.

Kungliga brudklänningar

Den 18 oktober 2016 öppnar utställningen 'Kungliga brudklänningar 1976–2015'.

Permanenta utställningar
– Riksregalierna och Riddarordnarna

På slottet kan man alltid se två stora utställningar – riksregalierna och riddarordnarna.

Riksregalierna finns utställda i Skattkammaren på slottet och här ses bland annat Gustav Vasas rikssvärd.

I Ordenssalarna, bestående av fyra rum, visas utställningen som berättar om de svenska riddarordnarna.

Publikationer

I Slottsboden finns bland annat litteratur med anknytning till det kungliga kulturarvet. Här finns även publikationer som tagits fram i samband med utställningar, till exempel:


Mina 40 år på tronen

Skattkammaren

Bernadotteporträtt från två sekel

Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare