Guidade visningar, Kungliga slottet

15 september–14 maj, tisdag–söndag:

kl. 11.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 11.00 Skattkammaren (engelska)
kl. 12.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 12.00 Museum Tre Kronor för barn (obs! lördag och söndag)
kl. 13.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 13.00 Skattkammaren (engelska)
kl. 14.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 14.00 Skattkammaren (svenska)
kl. 15.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 15.00 Museum Tre Kronor (svenska)

Familjevisning på helger under vintersäsongen,
15 september–14 maj!
Lördag och söndag kl. 12.00
– familjevisning "Gamla borgen Tre Kronor" i Museum Tre Kronor

Visningarna ingår i entréavgiften. Visningen är för enskilda besökare och går inte att förboka. För större grupper se Gruppbesök.

En visning avser 45 min rundvandring med guide. För att delta i visningen löser du entrébiljett och infinner dig på aktuell mötesplats strax innan visningen börjar.