Guidade visningar, Kungliga slottet

15 maj–14 september, dagligen:
kl. 11.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 11.00 Skattkammaren (tyska)
kl. 13.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 13.00 Skattkammaren (engelska)
kl. 14.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 14.00 Skattkammaren (svenska)
kl. 15.00 Representationsvåningarna (tyska)
kl. 15.00 Museum Tre Kronor (engelska)
kl. 16.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 16.00 Museum Tre Kronor (svenska)
kl. 16.00 Gustav III:s antikmuseum (engelska)


Tider för guidade visningar
15 september–14 maj:

Tisdag–söndag:
kl. 11.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 11.00 Skattkammaren (engelska)
kl. 12.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 12.15 Museum Tre Kronor för barn (lördag och söndag)
kl. 13.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 13.00 Skattkammaren (engelska)
kl. 14.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 14.00 Skattkammaren (svenska)
kl. 15.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 15.00 Museum Tre Kronor (svenska)

Familjevisning på helger! lördag–söndag kl. 12.15 till och med 14 maj – familjevisning "Gamla borgen Tre Kronor" i Museum Tre Kronor.

Visningarna ingår i entréavgiften. Visningen är för enskilda besökare och går inte att förboka. För större grupper se Gruppbesök.

En visning avser 45 min rundvandring med guide. För att delta i visningen löser du entrébiljett och infinner dig på aktuell mötesplats strax innan visningen börjar.